برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Deputy Dean, Education & Research


   Dr. Farshad Askarizadeh
Assistant Professor

Address:Faculty of Rehabilitation,Tabriz University,Tabriz,Iran


Tel: +98 4133250626
Fax: +98 4133375359

     E-Mail: 

 

  • Posted
  • by امین حسنی زنوزی Rehabilitation Faculty
  • Edited
  • Time 11:19
  • by امین حسنی زنوزی