برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Deputy Dean, Education & Research


   Dr. Babak Kashefimehr

Assistant Professor

Address:Faculty of Rehabilitation,Tavanir St.,Vali Asr Ave.,Tabriz,Iran


Tel: +98 4133250626
Fax: +98 4133375359

        E-Mail: kashefimehrb@tbzmed.ac.ir

 

  • Posted
  • by امین حسنی زنوزی Rehabilitation Faculty
  • Edited
  • Time 02:25
  • by امین حسنی زنوزی